Monday, 26 December 2011

PBL (WAN RAIHANAH)

Pbl(Wan Raihanah)

PBL(SITIHIDAYU)

PBL(SITIHIDAYU)

skillful problem solving (Raihanah)

PBL (Farikha)

pbl Farikha

PBL (Amirah)

PBL(Amirah)

Saturday, 17 December 2011

Mathematic Anxiety(Wan Raihanah)

Ma Thematic Raihanah

Wednesday, 14 December 2011

KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK SITI HIDAYU BT NOR ALI (D20081033645)

Maths Anxiety

KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK -NOR 'ADILAH BT ANUAR (D20081032363)

Mathematics Anxiety

PBL-NOR 'ADILAH BT ANUAR (d20081032363)

PBL(adilah)

kebimbangan dalam matematik (farikha)

kebimbangan matematik (farikha)

Monday, 12 December 2011

Akses dan Ekuiti Dalam Matematik

Akses Dan Ekuiti Dalam Matematik

Akses dan Ekuiti Dalam Matematik

Akses Dan Ekuiti Dalam Matematik

Mathematic Anxiety

What is Ma Thematic Anxiety(3a)

Sunday, 4 December 2011

Isu-isu pendidikan di Malaysia
Tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa. Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal, tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke 21 amat jelas sekali. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki, memperkukuh, dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat hari ini. Salah satu unsur yang penting adalah memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya, kelas sosial, kelompok etnik dan amalan atau cara hidup.
Dalam buku Pembangunan Pendidikan 2001-2010 (KPM, 2001). Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa pembangunan pendidikan dari Zaman Dasar Pembangunan hingga ke Zaman Dasar Wawasan Negara telah berjaya mencapai banyak kemajuan khususnya dalam penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan latihan perguruan. Strategi meningkatkan peluang pendidikan berjaya mencapai sasarannya. Walau bagaimanapun, apa yang dilihat pada masa ini masih terdapat pelbagai isu yang ditimbulkan berkaitan dengan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan, antaranya perkara berhubung sengan struktur pendidikan; akses kepada pendidikan; ekuiti; kualiti tenaga pengajar; ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur; Pelaksanaan Program PPSMI; dan kurikulum yang relevan. Ini selaras dengan pendapat Sufean (2004) yang menyatakan terdapat banyak isu pendidikan yang boleh dikatagorikan iaitu pentadbiran, peringkat pendidikan, teknologi pendidikan, organisasi sekolah dan keguruan.
Oleh itu, bagi mencapai ke arah dasar pendidikan itu, kami memaparkan sedikit maklumat berkenaan akses dan ekuiti dalam pendidikan Matematik.
Akses Pendidikan
Selaras dengan perkembangan teknologi semasa, KPM telah memperkenalkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana, pengisian dan latihan guru. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan:
 • pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar;
 • perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh;
 • latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan;
 • penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah; dan
 • bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi.
Justeru adalah menjadi cabaran kepada KPM untuk memastikan setiap sekolah akan memperoleh komputer menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT.
Ekuiti Pendidikan
Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010, setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. Oleh itu, input pendidikan yang meliputi guru, peruntukan kewangan, bahan dan peralatan pengajaran serta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi mengurangkan jurang perbezaan antara sekolah beruntung (advantaged school) dan sekolah kurang beruntung (disadvantaged school). (Sumber: Pembangunan Pendidikan 2001-2010, KPM).
Namun, setelah lebih kurang tujuh tahun pelaksanaan program tersebut, masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan, seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. Selain itu, kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan.
Isu-isu lain dalam sistem pendidikan
Selain isu-isu yang dikemukakan di atas, terdapat pelbagai lagi isu yang timbul berkenaan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan, antaranya:
 • Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pemimpin pengurusan dan pemimpin pengajaran (instructional leadership) yang berkesan;
 • Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem, prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan, keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri;
 • Layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan, kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza;
 • Keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin sepenuhnya;
 • Penandaarasan bagi menjamin sekolah di Malaysia setanding dengan sekolah di negara maju adalah terhad;
 • Struktur organisasi antara lapisan pentadbiran di KPM yang tidak setara menyebabkan penyaluran dasar dan pelan pelaksanaan kurang sistematik dan berkesan;
 • Sistem penyampaian masih belum cekap dan berkesan khususnya daripada aspek pemberian bantuan; dan
 • Sistem maklumat tidak menyeluruh dan tidak bersepadu.

Friday, 18 November 2011

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Rebuilding Lives: VET for Prisoners and Offenders

Rebuilding Lives

Upside Down Inside Out: Making sense of Vietnamese prisoner issues

Offenders and Prisoner 2

Investing The Literacy And Numeracy Levels of Prisoners Entering Queensland Correctional Centres

Investing The Literacy And Numeracy Levels of Prisoners Entering Queensland Correctional Centres

Access and Equity Guide: Registered Training Organisations

The Access and Equity Guide for Rtos

The rural-urban gap in education

Rural Urban Gap In Education

Rural Education forum rural Australia August 2008

Rural Education Forum Australia

Peluang dan Cabaran Dalam Kalangan Masyarakat Luar Bandar

Peluang Dan Cabaran Pendidikan Dalam Kalangan Masyarakat Luar Bandar

Making Public Schools Great — For Every Girl and Boy

Mf Genderdoc Best

Malaysian education for all

Malaysia EFA MDA

Comparative Perspective In Creating Gender Awareness: Stories From Elementary Mathematic Classroom in Pakistan

Gender and Mathematic Education

Sunday, 16 October 2011

NKRA Pendidikan

hpsbm (1)

Literacy and Numeracy Strategy English

Literacy and Numeracy Strategy - English

Literacy and Numeracy support at Wodonga TAFE

Literacy and Numeracy Support at Wodonga TAFE